1 Ekim 2019 Salı

İSTERSENYağmur da güzel yağar
Rüzgar da güzel eser
Güneş bin umutla doğar
hergün
Sen istersen

Yüz yıl uyusan da
uyuduğun gün gibi güzelsindir

Saat on ikiyi vurmadan biterse masal

Elinde camdan pabuçların
Beyaz atının terkisinde
prensin ülkesinedir yolun
Sen istersen

İsterse
Bin dereden su getirsin
mutluluk
Kurtulamaz elinden
Eğer istersen

      nurten y tartaç
     ( 27 Eylül 2019 )